บริการจุดใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไร้สาย CyberPoint :

บริษัท อคิวเมนท์ จำกัด เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการแบบอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (WISP) ภายใต้ชื่อ “CyberPoint” เพื่อให้บริการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไร้สายในพื้นที่บริการเฉพาะ(Wi-Fi Hotspot) เช่น โรงแรม อพาร์ตเมนท์ และร้านอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ ปัจจุบันนี้ มีจุดบริการ CyberPoint มากกว่า 500 แห่งที่ได้ถูกติดตั้งไปแล้วทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มโรงแรมในพื้นที่ภาคใต้ และจะขยายเพิ่มเป็น 3000 แห่งภายในปีหน้านี้ โดยบริการ CyberPoint จะมีการจำหน่ายบัตรชำระเงินล่วงหน้า(prepaid) ประเภทต่างๆให้เลือกซื้อ ทั้งบัตรแบบมูลค่าเงิน บัตรแบบชั่วโมง บัตรแบบวัน บัตรแบบเดือน ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า