วิสัยทัศน์ของเรา :

บริษัท อคิวเมนท์ จำกัด จะเป็นหนึ่งในผู้นำของอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคมไร้สาย ซึ่งเป็นที่รับรู้ทั่วทั้งประเทศไทยว่าเราเป็นผู้ให้บริการสื่อสารไร้สายชั้นเลิศ แบบยึดอิงสถานที่ (เช่น Wi-Fi hotspot, สถานีดาวเทียมขนาดเล็ก และไมโครเวฟ) รวมถึงบริการเสริมต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วย