ภารกิจของเรา :

บริษัท อคิวเมนท์ จำกัด สามารถให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมไร้สาย และบริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง ซึ่งครอบคลุมได้ทั้งประเทศไทย ด้วยเทคโนโลยีไร้สายที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว เช่น สื่อสารผ่านดาวเทียม ไมโครเวฟ Wi-Fi และรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ เช่น WiMAX เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานรัฐ บริษัทเอกชน และผู้บริโภค ด้วยบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดีที่ประจำตามศูนย์บริการทั่วประเทศ ทำให้เราเชื่อมั่นว่าเราสามารถนำเสนอบริการสื่อสารไร้สายที่ดีและน่าเชื่อถือแก่ลูกค้าของเรา เราหวังว่าการเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่องของบริการเราจะช่วยลดช่องว่างในการเข้าถึงระบบสื่อสารภายในประเทศไทยได้